x

В Кошіцях одштартовали традічну квапку кырви про дїтьску онколоґію

00

В порадю 16. рочник подїї Квапка кырви про дїтьску онколоґію в Дітьскім факултнім шпыталю (ДФШ) Кошіцї одштартовали сімболічно протягом четверёвого Меджінародного дня дїтей. У вшыткых одберных центрах Народной трансфузной службы (НТС) на выходї Словакії ся одбуде до конця місяця. TASR о тім інформовала Зузана Банікова. Моттом тогорочной подїї є ,,Прийдьте, кажда квапка поможе“. Влони ся в рамках той кампани одбыло скоро 1 800 одберів, дякуючі чому НТС здобыла скоро 900 лїтрів кырви. Директор ДФШ Андрей Коман припомянув, же найвекшым одберателём жывотодарной текутины в тім здравотницькім заряджіню є праві оддїлїня дїтьской онколоґії і гематолоґії, де влони спотребовали приближно 630 кырвных конзерв. Кров мож даровати на робочіх місцях НТС в Кошіцях, Пряшові і в Попрадї од понедїлька до пятніцї од 7.00 до 14.00 год. а у віторкы до 17.00 год., цї в рамках мобілных одберів НТС.

(TASR, Шутіова)