x

В Пряшові буде памятный крест присвяченый обновліню Ґрекокатолицькой церькви

00

Місто Пряшів підпорить проєкты з области шпорту і културы в сумі понад 130 тісяч евр. Дотації уж схвалили посланці містьского заступительства. Найвекша часть фінанцій піде на реконштрукцію стріхы євагелицькой колеґії і історічного орґана в Костелі святого Miкулаша. Пятнанцять тісяч евр было схвалено і на ставбу креста, як памятника з нагоды 50-ой річніці обновліня Ґрекокатолицькой церькви в бывшій Чехословакії. Крест буде поставленый в центрі міста, дe даколи стояв будинок Ґрекокатолицькой церьковной семінарії.
(А. Кузмякова)