x

В Пряшові ся зачінать приправа на будованя нового шпиталю

00

У Факултнім шпиталю з поліклініков (FNsP) Я. А. Реімана зачінають стягувати штирї одділіня. Орґанізачны  зміны суть повязаны з приправов будучого місця будованя нового шпиталю і дотуляють ся одділінь офталмолоґії, ґінеколоґії, ґеріатрії і інфектолоґії. Як про пресаґернтуру TASR інформувала PR манажерка шпиталю Мартіна Павлікова, зміны будуть реалізувати ся в часі наслідуючіх двох тыжднів за цілкового ходу. FNsP увів, же стягованя єднотливых одділінь зважыли з боку медічных крітерій, пріорітізації, лоґістікы і технічных можностей. Перестягуваня одділінь є нутне, но буде ся реалізувцати так, абы што найменше нарушыло ход шпиталя і комфорт пацєнтів. (TASR, Pkf)