x

Град і сканзен в Старій Любовні буде тот місяць про навщівників запертый

00

В часі новембра буде град і сканзен в Старій Любовні про навщівників запертый. Діректор Любовнянского музея Далібор Мікулік про пресаґентуру TASR увів, же причінов є розсягле чістіня і прятаня ареалів. Музеум справує вєдно веце як 40 обєктів. Як дале Мікулік увів, іде наприклад докладне прятаня, чістіня і конзервованя ці рештаврованя інтерєровых експозицій і експонатів. Частьов споминаных робот буде і приправа новых просторів про експозиції і выставы. Окрім даных актівіт буде ся робити і законом призначена ревізія збірковых предметів, котра ся робить главні з причіны безпечности навщівників і охраны културной дідовизні. З граду і сканзему на тых днях робітници музея пересунуть до депозітарів і найціннішы збіркы тзв. І. катеґорії. Причіна їх стягованя є  подля Мікулца і приправа на наріст плачіня за енерґії. (TASR, Pkf)