x

Гуменьска радніця приготовила унікатну знамку

00

З нагоды 700-ой річніці од першого писомного документу о місті, гуменьска радніця  приготовила унікатну знамку з персоналізованым купоном. Знамка з оріґіналным выображіньом 700-ой річніці міста Гуменне походжать з рук хорватьского умелця Звоніміра Вілы. Люди можуть знамку купити в Турістічнім інформачнім центрі, котрый є в будові желізнічной стації. Од того часу в співпраці зо Словеньсков поштов мож посылати писма опечаткованы шпеціалным штемпльом вытвореным таксамо з нагоды юбілейных ослав міста.
(Петро Кімак-Фейко)