x

Датум 10. річника Міджінародной літньой школы русиньского языка і культуры є уж знамый

00

Пряшівска універзіта в Пряшові од 9.-29. 2019 буде орґанізувати 10. рочник Меджінародньой літньой школы русиньского языка і культуры в Пряшові, ґестором котрого є Інштитут русиньского языка і культуры. Даный 3-тыждньовый едукачный проєкт є про каждого хто ся хоче учіти русиньскый язык і спознавати історію і культуру карпатьскых Русинів, про штудентів середніх і высокых школ, про особы над 18 років. Цільом проєкту є здобыти або розшырити языковы компетенції в русиньскій літературнім языку і проглублити знаня з області карпаторусиньской історії, культуры, літературы, етноґрафії. Педаґоґічный процес на літній школі проходить в просторах Пряшівской універзіты, ул. 17.новембра в Пряшові і навчаня ведуть высокошколскы професоры, фундованы славісты і шпеціалісты в області карпаторусиністикы зо Словакії, Україны, Споєных штатів америцькых і Канады.
(TASR)