x

Депутаты ПСК одобрили концорічну одміну про головного контролора края

00

Пряшівськы крайскы депутаты будуть одміньованы іншым способом як дотеперь. Вырішыли о тім на своїм понедільковім (12-го децембра) засіданю. Одобрили тыж концорічну одміну про головного контролора края. Депутаты ю одобрили у вышці 30 процентів цілкового заробітку контролора за рік 2022.  Депутаты єдночасно неодобрили пропозицію посланця Рудолфа Дупкалу на понижіня одміны підпредседу края з 1800 на 900 евр. У звязку з одміньованям к депутатам, так тоты, котры небыли довгочасово увольнены на выкон функції, доставали к місячній одміні, котра была у вышці 1,4-насобку мінімалного заробітку, каждый місяць павшалны компензації в сумі 40 евр. По новім ся сума посланецькой одміны понижыть на 0,9-насобку мінімалного заробітку а павшалны компензації будуть 0,55-насобку мінімалного заробітку. Крайске заступітельство вытворило і десять комісій вєдно призначіня їх председів, підпредседів і членів з рядів депутатів. Фінанчну комісію депутаты вытворили на засіданю заступітельства кінцьом новембра. (TASR, Pkf)