x

Дорожницї в Пряшівскім краю мають новы авта

00

Возовый парк Справы і утримованя дорог (СУД) Пряшівского самосправного края ся розшырив о девять новых посыповых авт в годнотї приближно 2,3 міліона евр. Новы авта здобылии областны центра СУД ПСК в Бардеёві, Попрадї, Старій Любовни, Свіднику, Воронові над Топлёв і драгмайстерства в Меджілабірцях, Левочі, Нижній Шебастовій і в Заборьскім. Цїлкова кількость посыповых авт ПСК по выраджіню осмых в тім роцї буде 123 кусів.

(TASR, Шутіова