x

Жены і діти з Україны суть у Высокых Татрах

00

Майже пятьдесять жен і дітейі з Україны в тых днях перебывать у Высокых Татрах. В понедільок регабілітачный табор про сироты і вдовы, котры у войні пришли о отців і мужів, навщівив і презідент Словацькой републікы Андрей Кіска. Двотыждньову регабілітацію зорґанізовала Меджінародна асоціація про підпору Україны вєдно із Міністерством загранічных діл і европскых справ Словакії вже по пятый раз. Тот рік є участных 46 людей. Председкыня асоціації Олга Дурбак-Хуйко підкреслила, же почас тых днів ся діти вчать, грають, спознавають околіцю, але головно регабілітують. „Цільом є головно псіхолоґінча підпора, жебы стресова сітуація, котру пережыли, не зістала з нима на цілый жывот,“ пояснила.

(Медвідь, TASR)