x

Жытелі Старой Любовні можуть ся уходити аж о 500 евр на свій енвіропроєкт

00

Місто Стара Любовня уж по девятый раз выголосило вызву на предкладаня жадостей о даня дотації на підпору ревіталізації верейных теріторій, реконштрукцію існуючого мобіліару і выбудованя новых часті в місті Стара Любовня, в рамках котрой ся можуть Старолюбовнянчане уходити о підпору у вышці 500 евр. Цільом даной вызвы є будованя і удыржба верейных місць, звышіня кваліты і підпора ініціатівы жытелів міста. Жадателями можу быти  реґістрованы мімовладны незісковы орґанізації, неформалны обчаньскы здружіня або фізічны особы з тырвалым перебываням на теріторії Стара Любовня старшы як 18 років. Жадости є потрібне доручіти до подательні міста Стара Любовня формов поштовой службы або особно до 5-го мая. (Пкф)