x

За послідні штирі рокы перекрочіло нелеґалні нашы границі выше 120 міґрантів

00

Поліція розбила ґанґ перевадзачів, в котрім были і цолниці зо словенко-українскых границь. Прокуратура закінчила досліджуваня і спис є на суді. В припаді фіґурують вісем обвиненых, з них двоє суть бывалы і троє ші активных цолників. Пять мужів і дві жены суть пронаслідуваны на слободі а єден українець є даный до басы. Орґанізувана група превадзачів , котра фунґовала од септембра 2012 року до новебра 2016, была на нашій выходній границі одкрыта кінцьом минулого рока. Їх задачов в рамках ланцка десяток заінтересованых чоловіків было забезпечувати недоволене перекрочіня штатных границь нелеґалным міґрантім, головно штатным прислушникам Сірії, Іраку і дальшых з такзваных третіх держав. Чісло нелеґалні на Словакію впущеных было выше 120 і за каждого чоловіка достали цолниці 200 евр.
(Петро Кімак-Фейко)