x

Камюнка ся v tim roku стала най селом Словакії

00

Дo популарного телевізнoгo змаганя Най селечко Словакії (Naj dedinka Slovenska) ся залучіло того року і русиньске село Камюнка в Старолюбовняньскім окресі. Дістало ся меджі тоты села, котры найвеце заінтересовали телевізный штаб. В проґрамі, котрый быв в РТВС высыланый 11-го авґуста, ся Камюнка вказала зо своїма богатыма русиньскыма звыками. В задачі,  до котрой требало залучіти штонайвеце людей, Камюнчане вытворили великый напис свого села з камюньскых перогів.  Офіціалны выслідкы голосованя телевізной публікы і окремых людей были оголошены 4-го септембра. А тоты принесли велику радость про Камюнку, єй жытелів, родаків і сімпатізантів, бо Камюнка ся стала най селом Словакії.
(Петро Кімак-Фейко)