x

Кошыцька архідієцезна харіта роздавать пакункы

00

Aрхiдієцезна харіта Кошыці зачала того тыждня роздавати потравины про соціално одказаных людей. До десятьох окресів Кoшыцького і Пряшівского краю доручіть до 23-го марца веце як 17 тісяч пакунків з потравинами про скоро 7 тісяч особ і родин. Подля списку Центра праці, соціалных справ і родины їх приїмателями суть в першім ряді родины з малыма дітми, люде соціално слабшы, інваліды, тяжко хворы і пензісты. В єднім потравиновім пакунку є окрем іншого мука, oлій, різанкы, ріскаша, сушене молоко, струковины (ленча, горох, фасоля), поливкы і конзервы з мясом ці рыбами. O терміні, місці і часі доручіня пакунків суть приїмателі інформованы допереду.
(A.Кузмякова).