x

Кошыцькый транспортный подник Кошыці мать недостаток шоферів автобусів

00

driving-jobs-bus-driverНедостаток шоферів автобусів в кошыцкому міському громадному транспорті быв причинов выпадку дакотрых автобусовых споїнь. С проблемом хыбаючіх шоферів боює Транспортный подник міста Кошыці уж довшый час. Абы нежелательну ситуацію елімінуавали Транспортный подник міста Кошыці зачав інтересуючіх о професію шоферів аутобусу МГД, але і шоферів, котры суть уж заместнанцамі даной сполочности мотивувати наборовым і стабілізачным вкладом у вышкі 1500 евр. На основі довгодобых проґноз ся буде дана ситуація в наслідуючіх рокох лем згіршовати. Даный проблем, котрый трапить кошыцькый подник є і в Братіславі, Жіліні і в Нітрі.
(Петро Кімак-Фейко)