x

Кошіцькый містьскый подник пeревoзме публічный цінтерь і крематорій

00

Справа містьской зеленї в Кошіцях ся буде од половины новембра старати і о публічный цінтерь і крематорій. На своїм чертверёвім містьскім представництві то одсоглашали посланцї. Послїднїх веце як 20 років, мала тоты публічны цінтерї в справі сукромна фірма Реквіем- погребны, цінтерьскы а кремачны службы. За найвекшу проблему поважать робочоправны одношіня заместнанців. Пріматор Ярослав Полачек твердить, же тоты ся не мають чого бояти. Подля ёго слов ся доба змінила а Кошіцї, так як і іншы міста на Словакії, суть приправлены і схопны превадзковати тоты цінтерї.

(Шутіова, TASR)