x

Крайскы посланцї одобрили зрушіня Обходной академії в Бардеёві

00

Зрушіня Обходной академії в Бардеёві на другый покус одобрили посланцї с Пряшівского самосправного краю. К 1.10. буде школа в змыслї приятого верейно обовязкового наряджіня зрушена а вшыткы наступницькы права і повинности перейдуть на Готелову академію в Бардеёві. Подля слов ведучого одбору школства ПСК  Яна Фурмана, ся буде мінити назва школы, прічім сьме дали можность штудентам обходной а готеловой академії, жебы назву запропоновали самы. Резорт школства на основі жадости одбору школства розгоднув о выраджіню Обходной академії в Бардеёві зо сітї школ к 31. авґусту 2018. Посланцї але наряджіня першыраз кінцём авґуста не одобрили, зато мусїв ПСК вычленити з розрахунку далшых скоро 58 тісяч евр на одступне і переплачіня не вычерпаных доволенок, враховано одводів про заместнанцїв Обходной академії в Бардеёві. В новім школьскім роцї академія прияла лем 15 штудентів.
(TASR)