x

Край позывать на ціклофрыштик

00

Печіво, овоцины ці дашто солодке можуть в середу 23-го авґуста дістати люди, котры путовати до роботы ці за іншыма повинностями будуть на біціґлю. Фрыштик їм забезпечіть Пряшівска жупа. Ціклофрыштик з Пряшівскым самосправным крайом продовжує в авґусті на Русиньскій уліці в Пряшові. Про біціґлістів буде забезпеченый і питный режім, а так само малый подарунок з проґраму Interreg PL-SK в часі од 6.30 до 9.00 год. Іде о другу таку подію почас літа. Першый тогорічный ціклофрыштик быв у юлі на Намістю Кральовной Покоя в Пряшові. Край хоче тов подійов підпорити жытелів крайского міста, жебы веце хосновали алтернатівный транспорт намісто автомобілів.

(Медвідь, PSK)