x

Любовняньскый музей зрештавровав сім образів піарістів

00

Сім образів піарістів зреконштруовав Любовняньскый музей в Старій Любовні. Їх обнова тырвала штири рокы і стояла 30 500 евр. Навщівници собі їх найближе можуть посмотрити в просторах Каплічкы Архангела Михаіла на граді почас літньой турістічной сезоны, котра почне в апрілю. Як музей інформовав на соціалній сіті, почас дакілько років робили на рештаврованю цінной колекції – портретів піарістів з піарістічного монастыря в Подолинцю. Піарістічна колеґія была основана у 1642-ім році втогдышнім старостом спішского залогу Станіславом Любомірьскым. Піарісты закінчіли своє діяня на Спішу у 1919-ім році. Подля джерел было в монастырю аж 60 образів, нелем портретів. В збірках музея є 11 образів, векшынов портреты піарістів.

(Медвідь, TASR)