x

Міністерство фінанцій СР хоче зрушыти узнесіня о реконштрукції музея Варгола

00

Хоць Пряшівскый самосправный край, котрый є зряджовательом Музея модерного уменя Енді Варгола бере реконштрукцію за вынтяково важну, на засіданя влады ся 13-го юла 2022-го року дістала пропозіція резорту фінацній, жебы зрушыти узнесіня о приділіню дотації на ню. Влада їднаня о тім пункті натеперь перервала. На велику реконштрукцію єдиного музея свого тіпу в Европі, і єдного з двох на світі, выділила грошы іщі влада Петра Пеллеґріні на своїм выїздовім засіданю в Кежмарку в октобрі 2019-го року в цілковій сумі 7,1 міліона евр. В рамках великой реконштрукції планує оправити фасаду і просторы музея, прибудовати і надбудовати просторы. Будинок мать мати новы облакы, двері, стіны зо скла, підлогы, выминити ся має електроіншталація, воздушна техніка і сістема забезпечіня. Перебудова має принести і розшыріня ґалерії а депозіту, выникнути мають новы ательєры, прибыти бы мали інтерактівны елементы, в планах є і простор про освітні проґрамы. Просторы ся подля проєкту мають розшырити о три штокы, чім має выникнути простор про розлічны конференції, мултімедіалны презентації, малы сценічны формы ці бісіды. На стрісі ся раховало з оддыховов зонов у формі амфітеатру. Проєкт раховав зо сумов 7,1 міліона евр. Но почас робліня проєктовой документації вдяка роснутю цін на ставебнім рынку підняли ся інвестічны вытраты проєкту о майже 80 процент, значіть на веце як 12,7 міліона евр і музей днесь не знать зробити реконштрукцію за суму, котра была втогды владов схвалена. (LEM.FM, Пкф)