x

Місто Пряшів планує з будованям нового моста над ріков Ториса

00

Місто Пряшів здобыло фінанції на выпрацованя проєктовой документації на выбудованя нового моста над ріков Ториса на улиці Яна Павла ІІ. Резорт  інвестиції, реґіоналого розвоя і інформатізації як управляючій орґан про Інтеґрованый реґіоналный операчный проґрам му одобрив ненавратный фінанчный вклад (NFP)  в сумі 78.062,94 eura. Пресаґентуру TASR о тім інформувала говоркыня міста Терезіа Рацова. Міст є позераючі на його технічный став і параметры вчлененый до ставебно-технічного ставу VI, што представує скоро крітічну класу. В даній катеґорії вчленіня і з причіны гаварійного ставу собі міст, на котрім є од мая 2022-го року в єднім напрямі рух, жадать подля радниці розсяглу реконштрукцію. Предметом проєкту є выпрацованя проєктовой документації про ставебне поволіня на демолацію старого моста і напроєктованя нового моста з напоїньом на біціклёву інфраштруктуру. (TASR, Pkf)