x

Місто  Стара Любовня хоче зреконштруовати Містьскый палац

00

Містьскый палац в Старій Любовні хоче місто обновити, самосправа днесь выберать зготовителя проєктовой документації. Пріматор міста Любош Томко про пресаґентуру TASR потвердив, же до верейного змаганя ся приголосило десять кандідатів. На проєктову документацію радниці  выділила з властного розрахунку скоро 130.000 евр. В будові ч. 5, котра є народнов културнов памятков, днесь мать центрум довгова порадня уряду праці, соціалных справ і родины. Цільом самосправы є будову комплексні перебудовати і пізніше ю выужывати про потребы міста, наприклад на репрезентачны цілі, їднаня заступітельства ці святочны обряды і аґенду містьского уряду. Споминану реконштрукцію  містьского палаца хоче місто фінанцовати наприклад з плану обновы операчного проґраму Словакія, де суть выділены средства на понижуваня енерґетічной нарочности верейных будинків. Снажіньом радниці  як повів дале Томко є быти проєктово приправены так, же кедь будуть опублікованы новы вызвы в септембрі абы ся могли до них залучіти. Пріматор Старой Любовні  предпокладать, же реалізація документації буде тырвати асі сім місяців. Одгадує, же келчік на обнову палаца ся буде рушати на уровні трьох міліонів евр, у звязку од проєктовой документації, потрібных археолоґічных досліджень ці рештаврачных праць. (TASR, Pkf)