x

Містьска шпортова гала в Стропкові достала нову палубовку

00

В Стропкові закончіли в тых  днях єдну зо заверечных етап комплексной реконштрукції містьской шпортовой галы. Самосправа была успішна в минулочній вызві Фонду на підпору шпорту напряменій на выставбу, реконштрукцію і модернізацію шпортовой інфраштруктуры на Словакії. TASR о тім інформовав говорця міста Стропков Петро Новак. Технічный став галы быв подля слов пріматора выговлюючій, но палубовка была в гаварійнім ставі а єй выміна была зато невыгнутна. Цїлкова вышка інвестіції представляла 160.156,37 евр, причім половину з той часткы покрыла дотація фонду. Звышок заплатило місто з властного розрахунку.

(TASR, Шутіова)