x

Надація Пряшівського края перерозділила людям нудзі скоро 30.000 евр

00

Надація Пряшівського самосправного края (ПСК) про підпору родины перерозділила на своїм посліднім засіданю 61 жадателям суму 29.700 евр. Іде о єднотливців і родины, котры ся учули в гмотній ці здравотній нудзі. Гроші схоснують наприклад на регабілітачны побіты ці забезпечіня основных жывотных потреб. В пятьох сітуаціях шак помогла і формов нефінанчного дару і то автоматічнов прачков. Наше інтернетове радіо о тім інформувала говоркыня края Даша Єленьова. Фінанчна поміч была в розсягу од 200 до 2000 евр. Як доповнила Даша Єленьова, же  вєдно зо спомянутов підпоров і за высше штирї рокы свого фунґованя надація  підпорила цілково уж веце як 800 жадателів і перерозділила їм веце як 495.000 евр. (Пкф)