x

Надація ПСК на підпору родины помогла 78 родинам

00

Справна Рада Надації Пряшівского самосправного краю (ПСК) на підпору родины розділила фінанції родинам, котры суть в біді послідній раз в тім році. На своїм десятім засіданю схвалила вчера фінанчну поміч 19 жадателям. Ішло о веце як 15.000 евр. Пресаґентуру  TASR о тім інформовала Леа Геілова з одділіня комунікації і пропаґації Уряду Пряшівского самосправнопго краю. За єй словами были підпорены родины з окресів Попрад, Кежмарок, Стара Любовня, Гуменне, Меджілабірці, Пряшів і Снина. Здобыты фінанції будуть хоснованы на заплачіня регабілітачных перебывань, основных жывотных потреб, але і на заплачіня погробу, електронікы ці рефундацію школного в шпеціалній школі. Надація ПСК на підпору родины розділила в тім році веце як 50.000 евр меджі 78 жадателів. (TASR, Pkf)