x

Найвысшый суд СР выніс вердікт, же ромскы  діти на ОШ в Старій Любовні – Подсадек суть в едукації сеґреґованы

00

Ромскы діти, котры навщівують основну школу в містьскій часті Стара Любовня – Подсадек суть в едукації сеґреґованы. Вырішыв о тім Найвысшый суд (НС) СР на основі доволаня мімовладной орґанізації Порадня про обчаньскы і людьскы права. Тота в споминаній справі од року 2015 веде судне діяняпо поданій верейній жалобі подля антідіскріміначного закона. Жалованыма суть Словацька република заступена Міністерством школства, наукы, дослідженя і шпорту СР і зрядьователь школы, котрым є  місто Стара Любовня. Подля децембрового вердікту опублікованого на інтерентовій сторинці НС жалованы ‟порушыли прінціп єднакого заобходжіня тым, же неприяли додаточне превентівне опатріня на охрану перед діскрімінаційов і опатріня на ліквідацію діскрімінації ромскых дітей‟ на споминаній основній школі на основі їх етнічного походжіня. Подля НС суть штатны інштітуції одповідны і за сеґреґацію, котра взникла самовольні і не з цільом одділювати ромскы діти од діти з майоріты. (TASR, Pkf)