x

Нарціс- квітoк надїї малёвали в Гуменнім ай Поляци і Мадяри

00

В Гуменнім ся День нарцісів споює з творивов дїлнёв- Най цвине квітя надїї. Семый рочник події зорґанізовали довєдна обчаньске здружіня Підвігорлатьска палета і Сполочность клінічной онколоґії. Заміром творивой дїлнї в містьскых ґалерійных просторaх є намалёвати нарціс будьяков техніков. Повторно ю підпорують і загранічны участницї. ,, В тім роцї сьме привитали нашых приятелїв з мадярьского Мішколца і з польского Санока і Жешова,” інформовала авторка думкы малёваня нарцісів і членка Підвігорлатьской палеты Анна Шімкулічова. Довєдна вытворили высше 50 образів. Орґанізаторы образы реґуларно выставлюють, але суть і предметом бенефіції.

(SME, Шутіова)