x

На будові Театру Александра Духновіча зачали з реконштрукціями

00

На будові русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові зачінають з реконштрукчныма роботами. Реконштруовати ся має обєкт на Шарішскій уліці, де ся же выконуює буряня. Сучастёв модернізації будовы має быти єй затеплїня, нова фасада а тоже выміня вытапляня і стрїхы. Директор театру Маріан Марко інформовав, же вшыткы тоты роботы вытворили дочасный діскомфорт при купованю листків до театру. В юну ся в театрї грає лем єдно представлїня. Доводом суть выступлїня на фестівалах і представлїня по селах, но тоже реконштрукчны роботы. „Хочеме нашых навщівників попросити о порозумлїня і терпезливость протягом ставебных робот. Жадаме їх, жебы были осторожны, кедь будуть переходити коло ставбы а сучасно ся оправдаме за дочасны обмеджіня,‟ повів Марко. Мурници бы мали роботы докінчіти в юлу.
(Korzar, Цітрякова)