x

На польско-словацькій границі в ночі на середу дочасно заперли дакотры переходы

00

На польско-словацькій границі в ночі на середу дочасно заперли дакотры переходы. Іде наприклад о переход через Лісу над Дунайцом, Лісу Поляну  чі меджі селом  Чірч і польскым Лелуховом. Староста Міхал Дідік нерозуміє даному кроку, кідьже в окресі Стара Любовня проблем з нелеґалнов міґраційов немають, і якраз то мать быти прічінов запертя границь. Скомплікує то  подля старосты главні турістичный рух, але і обходный транзіт. Додав, же неґатівні то чують главні польскы додавателї товару. Польща од середы 0.00 год дочасні обновила контролі на граньцях із Словакійов. Выконавають їх лем при вступі до Польщі, причім границі мож перекрочіти лем на призначеных місцях і  то з документами – обчаньсков леґітімаційов або пасом. Контролі Польща апліковала у звязку з правилами шенґеньского простору покы на десять днів. Границі мож перекрочіти на осьмых доріжных граничных переходох, як наприклад: Радошіце – Палота, Барвінок – Вышній Комарник, Мусзина – Курів, Півніцзна-Здрой – Мнішек над Попрадом. (TASR, Pkf)