x

Од 1-го октобра уж небуде можность парковати на пішнику окрім вызначеного місця

00

У звязку зо законом, котрый говорить о паркованю на пішникох од октобра того року зреалізує ся  в Пряшові реорґанізація місць выужываных на паркованя главні на сідлісках, і то главні в областях з частым паркованям на пішникох. Зміны шак чекать ціле місто. Про пресаґентуру TASR то увела говоркыня міста Пряшів Терезія Рацова. Місто подля єй слов інтензівно робить на пропозиції новых зон на паркованя і вытворіню місць на паркованя на цілій теріторії міста. Як Рацова інформувала, же в минулім року одбор транспорту Містького уряду в Пряшові выготовив подрібну штудію, котра поуказує на потребу і можности їх будованя. Окрім іншого ся робить і на розшырюваню зон на паркованя у внутроблокох, позераючі на ефектівне  захованя зеленых теріторій. На основі новелы закона о транспорті на драгах уж небуде можне од 1-го октобра парковати на пішнику окрім вызначеного місця, і то в сітуації, як на нім буде простор 1,5 метра про ходців. (TASR, Pkf)