x

ОЗ Наш Пряшів спустило петіцію за будованя другой етапы драгы R4

00

Обчаньске здружіня Наш Пряшів спустило петіцію, котров жадать владу, жебы зачала з будованям другой етапы скоростной драгы R4, котра творить обхват Пряшова, і єй продовжованя аж к польскій граніці. Хотять ословити главні обывателів Пряшівского і Кошыцького края. Петіцію мож підписати на інтерентовій сторінці peticie.com. Ку тому кроку  здружіня приступило, бо в посліднім часі з непокойом слідує, же будованя другой етапы на трасі Пряшів Север – Капушаны ся оддалює, хоць ставба є приправлена на будованя і мать вшыткы потребны поволіня. Здружіня выходить з того, же главны трасы Пряшова ведуть місцями на бываня, суть довго барз затяжены главні транзітным каміоновым і накладным транспортом а в непосліднім ряді інтензіта транспорту є в тых місцях 8 аж 58 тісяч авт за день. (TASR, Pkf)