x

В окресі Попрад є офіціалні зареґістрованых коло 1000 Українців

00

Десяткы Українців, котры втекли перед войнов, нашли свій прихылок у Высокых Татрах. Діяна Міґальова з обчаньского здружіня Татры маме рады інформувала, же наприклад у Великій Ломниці прихылили уж 53 людей з Україны, котрым помагають вчленити ся до жывота. Діти зачали ходити до школы, дорослы до роботы. Іде переважні о жены, главні мамы з дітьма, котры дома зохабили свої родины і выбрали ся гледати поміч на Словакію.  Выконна діректорка Реґіоналной орґанізації турістичного руху Реґіон Высокы Татры Луція Блашкова про TASR потвердила, же офіціалні є в окресі Попрад зареґістрованых коло 1000 Українців, дальшы суть і в сусіднім Кежмарскім окресі. Іде подля ньой о людей, котры планують в реґіоні остати довше. (TASR, Pkf)