x

Пеллеґріні прислюбив, же люде ся дочекають лодї на Домаші

00

На четверёвім выяздовім рокованю влады у Воронові над Топлёв председа Петер Пеллеґріні увів, же зробить вшытко про то, жебы особно перевірів, ці досправды лодь на Домаші буде. Цестовный рух быв єднов з основных тем рокованя. Подля премєра має тот реґіон у сферї турізма великый потенціал. „Пожадали сьме а уложыли сьме як влада підпредседови влады і міністрови фінанції, жебы нас до 30 днїв інформовав, якым способом буде мож забеспечіти фінанції на накуп той лодї, єй доправу і управу берегу і приставу, де буде лодь котвити,‟ приближив премєр. Предноста Окресного уряду у Воронові над Топлёв Андрей Крішанда на марґо черпаня фінанцій з акчного плану у звязї з тым увів, же ся так могло зачати аж по спрацованю стратеґії розвоя цестовного руху з высшым уземным цїлком. Спомянув і самосправу Кваковец, котра уже подала дакілько жадостей, котры ся дотуляли проєктовых документацій пристависка, мола ці обходів. „Тоты вшыткы жадости уже перешли процесом схввалёваня, суть на Урядї влады а думам собі, же Домаша буде до лїта тоты фінанчны средства уже черпати,“ увів Крішанда.
(TASR)