x

Першый меджінародный іновачный фестівал привітав высше 400 школярїв середнїх школ

00

Іновачный центер Кошіцького крaя у четверь представив школярїм середнїх школ можности в краю, про котры бы ся мало оплатити жыти і робити на выходї. На першім рочнику меджінародного іновачного фестівалу INNOVAVEAST-UNDERDOG 2022 брало участь веце як 400 штудентів. Цїлём фестівалу было підпорити іновації в краю а змірнити одлив мозґів. Подїя подля Кошіцького самосправного края вытворила простор на пропаґацію локалных універзіт, подникателїв, науковцїв і знамых особностей културного і сполоченьского жывота в Кошіцькым краю, як і наднародны компанії, котры ту пособлять. Подля КСК мать амбіцію підвышыти інтерес о подниканя і іновації. Як повів ґенералный директор іновачного центра Петер Бреіл, на выходї хотять заложыти традіцію реґуларной конференції з меджінародным досягом, котра одпрезентує резултаты роботы іновачных актерів з края.

(TASR, Шутіова)