x

Подїя Обявте Полонины приближыть навщівникам традічны ремесла

00

Традічны ремесла, непорушену природу і русиньскый темперамент можуть зажыти навщівници фестівалу Обявте Полонины, котрый ся одбуде од 19. до 21. авґуста на многых місцях в окресї Снина. TASR о тім за орґанізаторів подїї інформовала Катаріна Романова. ,,Приправы верьхолять а нашы ремеселници і проводници ся і тот рік тїшать на навщівників,” повіла Романова з тым, же тогорочным несподїванём буде права русиньска свадьба. В порадю третїй рочник подїї понукне окрем традічных зажытків і дакілько новинок. ,,Навщіници будуть мати можность навщівити конопный пралїс а дїти ся доісна рады повозять на тракторї. В селї Уліч буде курз вышываня традічных карпатьскых мотівів, котрыма ся дать выпарадити і модерне облечіня. Дїти ся забавлять в переноснім планетарію, перенесуть ся міліоны світелных років за горізонт і розпрудять фантазію в нашій Астро Шов,” доповнила Романова. В Новоселіцї буде наіншталована екстерьєрова выстава фотоґрафій Павла Вавровшка, котры выникли в роках 1970 аж 1980. Лїтнї вікендовы подїї орґанізує обчаньске здружіня Таке наше, заложене на підпору путёвого руху і реґіоналного розвитку на выходній Словакії.

(TASR, Шутіова)