x

Пряшівскый транспортный подник хоче закупити єденадцять новых возідел

00

Транспортный подник міста Пряшів (ТПМП) чінить на обнові возового парку. Прибыти мать єденадцять новых возідел. Сполочности на то схвалили ненавратный вклад з еврофондів. Як інформовав директор ТПМП Петер Янус, до транспортного поднику мать поступно прибыти шість діеселовых автобусів і пять електробусів. Переправник успів зо жадостёв о ненавратный фінанчный вклад 4,37 міліона евр з Інтеґрованого реґіоналного операчного проґраму на їх закуплїня. ,, Заты іщі змлува з міністерством о удїлїню вкладу пидписана не є. В сучасности перебігать публічне обстараваня, котрого часть уж посыламе на контролю. Передпокладаме, же коло нєй може прийти ку даякому стриманю,” увів Янус. ,,Kідьже їх треба іщі выробити, незнам чі то стигнеме тот рік. Може ся так стане аж в будучім року, “ доповнив директор ТПМП.      

(KORZÁR, Шутіова)