x

Пряшів мать нове обходне центрум

00

На пряшівскім сідліску ІІІ. прибыло нове обходне центрум, меншый формат обходных центер КОЦКА міні. Іде о малоплошный формат, котрый належыть до сіті обходных центер КОЦКА словенской інвестічной групы М-Маркет. Є выбудованый меджі улицями Простейовска і Томашікова, на малім намістю. Цілый обєкт є комплетні зреконштруованый, што сі выжадало інвестічный вклад у вышкі 600.000 евр. Реконштрукція тырвала 5 місяців і буде служыти переважно містным обывателям.
(Петро Кімак-Фейко)