x

Пряшів поможе міґрантам з Україны сумов 200.000 евр

00

Пряшівскы містьскы посланці на поміч обывателям Україны і міґрантам в часі вчерашнього засіданя выділили суму 200.000  евр. З того 150.000 евр підлігать далшому схваліню містьского заступительства. Фінанції місто планує выужыти на накуп потравин, їдла, здравотницького матеріалу, постелей, на транспорт міґрантів з Україны, як і просторів на уквартельованя. Посланці схвалили і розшыріня общого наряджіня о містьскых данях, в котрім ослободили од плачіня дани штатных жытелів Україны і їх родины, котры ся уквартелюють в окремых інштітуціях Пряшова. В місті є становлена таріфа дани за уквартельованя 0,66 евр на особу і переночуваня. (TASR, Pkf)