x

Пряшів і село Люботіцї выголосили про міґрацію міморядну сітуацію

00

Місто Пряшів і село Люботіцї выголосили в повязаню з транзітнов міґраціёв міморядну сітуацію. ТАСР о тім інформовала говоркыня міста Пряшів Терезія Рацова з тым, же обидвом самосправам то уможнить конати в тім дїлї скоріше і ефектівнїше. Доводом є і зима, котра ся ближить, а тым можне огрожіня жывота і здравя транзітуючіх людей. Пріматор міста як председа крізового штабу міста подля єй слов рядить вшыткы потребны захранны роботы, як зряджіня провізорного нудзового уквартелёваня, нудзове засобованя а подобно.
(ТАСР, Шутіова)