x

ПСК обновив далшы кілометры драг на Спішу

00

Меджі селами Камюнка і Гнієздне в Старолюбовнянькім окресі передали минувшый четверь до хоснованя далшу зреконштруовану драгу. Трасу довгу 3,7 кілометра обновльовали в рамках третьой етапы проєкту Модернізація драгового споїня Пєниньскых народных парків, котрый быв фінанцованый посередництвом проґраму Intereg. Тота етапа стояла понад 1,1 міліона евр з тым, же 85 процент вытрат было фінанцованых з дотації, котру не треба вертати. Десять процент платила держава і 5 процент Пряшівскый самосправный край. Од року 2019 до оправы драг на севері Спіша інвестовали вже приблизно 5,5 міліона евр.

(Медвідь, TASR)