x

ПСК одкрыв у Старій Любовні вакціначный центер

00

В Старій Любовні в просторах містьской шпортовой салы уж фунґує великокапацітный вакціначный центер. Почас віторка го одкрыв Пряшівскый самосправный край у співпраці з Любовняньскым шпытальом. Як приближыв ведучій одділіня здравотницьтва Пряшівского самосправного краю Йозеф Текач, інтерес о вакцінацію в Старій Любовні є, но дішло і до проблем при реґістрації. Людей, котры мали інтерес щіпити ся в Старій Любовні, сістема приголошовала наприклад до Баньской Быстріці ці Жіліны. Далшов проблемов подля Текача было, же з цілковой капаціты, котра там у віторок была – 330 вакцін, державна чекарня запропоновала 139 заінтересованых о вакціну, што є за його словами абсолутне похыбіня той сістемы і несхоснованя капаціт.

(Медвідь, TASR)