x

Резорт жывотного оточіня їднав о Народнім парку Полонины з петічным комітетом

00

Як інформовало Одділіня комунікації Міністерства жывотного оточіня Словацькой републікы, же в понеділок, 10-го юла,   веджіна резорту стрітило ся з представителями петічного комітету, і глядало сполочны пункты выходу, жебы заховати охрану найвыходнішого народного парку на Словакії – Народного парку Полонины. Петіція была ініціована з причіны незгоды містных жытелів із планованов зонаційов парку. З ініціаторами петіції бісідовало ся односно пропозіції зонації Народного парку Полонины. В припаді Полонлин зонація приносить страх з того, же будуть меншы дани за нерухомости про самосправы. Міністерство запропоновало способы, як тото компензовати, наприклад посередництвом шпеціфічной підпоры про села в народных парках з Енвіроменталного фонду. Страхы з того, же не буде мож зберати лісны плоды властниками, ці же буде заказаный продай выробків з двора, подля міністерства не суть основаны на правді. Зонація новы обмеджіня в тых областях подля міністерства не принесе. Зонація народного парку значіть, же теріторія парку є розділена на три зоны, латиньскыма буквами означены A, B, C. Зоны представлюють окремы еколоґічно-функчны просторы. Розділіня теріторії на зоны рефлектує стан біотопів і значіня природных цінностей. До зоны А притім належать найціннішы части народного парку, наопак зона C є лем в 3-ім ступени охраны з пятьох можливых, причім 5-ый є найвысшый. Вшыткым властникам, у котрых дійде ку обмеджіню звычайного господаріня на своїх фундушах, має быти выплачена фінанчна компензація за обмеджіня. Но зонація не має вплив на властницькы права на фундушы. (ЛЕМ.ФМ, Пкф)