x

Реконштрукція Школи в природі Дітьский рай в Татранскій Лісній стояла 1,4 міл. евр

00

Школа в природі Дітьскый рай в Татранскій Лісній є по розсяглій реконштрукції. Зрядьователь Пряшівскый самосправный край заінвестував до реконштрукції інтерєру выше 1,4 міліонів евр. Будівельны роботы тырвали єден рік і принесли даному заряджіню высшый штандард і модерніше выбавліню. ,,Іде о важну інвестицію, котра мать служыти дітям і молодежі. Школа в природі пріорітні давать побыты про матерьскы, основны і середні школы і учнів зо шпеціалныма выховно-освітніма потребами нелем з нашого регіону, але і цілой Словакії, докінця і зо заграниця,“ повів коротко по колавдації заряджіня председа ПСК Мілан Маєрьскый.
(TASR)