x

Родаци із затопленых сел мали одпуст

00

Як інформовав Пресовый центер Кошыцькой єпархії, 6-го мая, в Неділю сліпого од народжіня за новым календарьом, на теріторії бывшого села Велика Поляна коло водного резервоару Старина одслужыв владыка Мілан (Хаутур), кошыцькый ґрекокатолицькый єпарха, торжественну aрхієрейску літурґію із нагоды одпустового свята колишньой церькви і стрічі родаків зо затопленых сел. Літурґія была єдночасно і першов Божественнов літурґійов новоєрея Юрая Мощака, котрого родічі, єднако як і владыка Мілан, походять із Великой Поляны. Кошыцькый єпарха приговорив ся участным проповідьов по русиньскы. Велика Поляна была село в окресі Снина, котре выселили в 1980-ім році з причіны будованя водного резервоару Старина. Жертвами будованя были і далшы русиньскы села – Дара, Остружніця, Руське, Смолник, Старина і Звала.