x

Свідник хоче промысловый парк

00

Місто Свідник хоче выбудовати промысловый парк. Фундушы на його будованя хоче здобыти выкупліньом або вычеряньом. Подля пріматора міста Яна Голодняка о тім недавно їднали з підпредседом влады про інвестіції і інформатізацію Ріхардом Рашім. Подля Голодняка уж і в такім місті як Свідник є чути тиск інвесторів, котры бы хотіли прийти і глядають уціленый фундуш. Подля прімнатора є то барз складна справа, бо фундушы суть много раз розідлены меджі многыма маїтелями. Місто одкрыло з представительом влады і можливости здобытя про місто фундушів, котры належать Словацькому фонду фундушів. „Договор быв такый, же вшыткы тоты пожадавкы, котры сьме повіли, му даме в писемній подобі і як будуть реалны і буде можливость, та на засіданю влады 19-го септембра у Свіднику уж бы сьме конкретно, через узнесіня влады, хотілии дакотры справы рушати допереду,“ повів пріматор про аґентуру TASR. Подля Голоднюяка была стріча барз важна і думать собі, же резултатом буде, же часть фундушів бы могла перейти до властницьтва або справы міста.
(Медвідь, TASR)