x

Снина буде мати Сінь славы

00

Приближыти вызначны історічны меджі міста Снина посередництвом особ, котры в нім жывот овпливнили, собі давать за ціль проєкт Сінь славы, на котрім актуално роблять в сниньскім Містьскім културнім і освітнім центрі. Вызначны особности міста представлять в сниньскім каштелю, Сінь славы буде мати властны музейны просторы. Інформовала о тім Едіта Кавчакоа з Містьского културного і освітнього центру. В рамках проєкту розшырять музейны просторы про людей, але будуть співпрацовати і зо сниньскыма школами. Сінь славы концентровати ся буде на конець 18-го і 19-те столітя, коли дішло ку закінчіню спорів окремых родин роду Друґетів о маєткы гуменьского панства, де належала і Снина. Перше місце в Сіні славы буде належати Йозефови Роллови, подникательови, котрый здобыв маєткы в Снині в році 1788.

(Медвідь, TASR)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi