x

Сниньска самосправа помагать старшым при реґістрації на щіпіня

00

Зареґістровати ся на щіпіня проти захворіню Covid-19 помагають старшым людям  робітници містьского уряду в Снині. Самосправа о тім інформовала на своїм порталі з тым, же хто мать інтерес о поміч при реґістрації, може зателефоновати на містьскый уряд. Там дістане конкретны інформаціїi од робітників oдділіня старостливости о обывателя. Як місто припоминать, на реґістрацію мають право старшы люде над 85 а од віторка уж і сеніоры над 75 років. Найближшым вакціначным центром, де ся мож дати защіпити є гуменьскый шпыталь. (TASR – А. Кузмякова)