x

Тестованя людей в Сниньскім окресі буде в Снині і в тзв. „спадовых селах“

00

В Сниньскім окресі буде 35 місць на цілоплошне тестованя, котре не буде у вшыткых селах окресу. Як повів предноста Окресного уряду в Снині Евалд Штофік, тестованя людей 14-ох сел ся буде робити в тзв. „спадовых селах“. Села, де не будуть місця на тестованя будуть Oсадне, Парігузівці, Ялова, Уліч-Криве, Новоселіця, Ковбасів, Прислоп, Рунина, Грабова Розтока, Стриговець, Руська Волова, Березовець і Михайлов. Teстованя тых сел буде в близкых селах з векшым чіслом обывателів. При тестованю будуть на веце місцях напомічны і членове добровольных гасічскых зборів. (TASR, А.Кузміакова)