x

Штоковый автобус меджі Попрадом і Кежмарком

00

Од завтра зачне в Кежмарку найвекшый фестівал – Европске людове ремесло. Атракціов на тогорічнім фестівалі буде і штоковый автобус, котрый буде в часі фестівалу од 7-го до 9-го юла ходити з Попраду до Кежмарку.
(Анна Кузмякова)