x

Штуденты приватной ґімназії в Бардеёві протестовали перед урядом ПСК

00

Штуденты, учітелї і родичі із Приватной ґімназії в Бардеёві вчера протестовали перед будовов Уряду Пряшівского самосправного краю проти становлїню кількости новых школярїв в школьскім роцї 2019/2020. Про їх школу їм не было становлене ани єдно місце. Подля директоркы школы Ренаты Тулеёвой є тото розгоднутя діскріміначне. „Є то діскріміначне, затоже ся намыгають зрушити пріватну школу в Бардеёві а притім было деклароване жупаном і ПСК, же в містї Бардеёв буде єдна верейна ґімназія і єдна пріватна ґімназія. По змінах, котры настали 12. новембра сьме ся дізнали, же будеме мати кільскость штудентів нула а 26. новембра вышов документ ПСК, же іншы школы, котрым была придїлена нула, можуть одкрыты класы а мы як приватна ґімназія класу не маме.“ Ведучій Одбору школства, молодежи, тїлесной выховы і шпорту ПСК Ян Фурман, котрый вышов меджі протестуючіх пояснёвав, же міністерство школства становило кількость школярїв в змыслї выголошіня о становлёваню кількости школярїв в першых рочниках. Про Пряшівскый край то є 6316 школярїв а на основі того ся потім дїлило подля окресів. Приглядало ся і на штатістікы, котры суть повязаны з міґраціёв з окресів і так про Бардеёв вышло чісло 545 школярїв. Председа ПСК Мілан Маєрьскый увів, же далшым лімітуючім фактором попри кільскости школярїв про єднотливы окресы є і становлена 30 процентна кількость ґімназістів, зато ґімназії рекомендовали жадати резорт школства о міністерскый выняток.(TASR, Цітрякова)