x

75% православных віруючіх Пряшівского краюославлює на тых днях Рождетство

00


Як выпливать зоштатістікы з посліднього зрахуваня жытелів, домів і квартиль в року 2011, наСловакії жыє скоро 50.000 людей, котры ся голосять к православномувіросповіданю, з того нецілых 90 процентів жыє на выходній Словакії, переважнів Пряшівскім краю. За словами секретаря і говорцю священой сіноды Православнойцерькви в чеськых землях і на Словакії Мілана Ґерку вецей як 75 процентів з нихославлює Рождетство на тых днях. Як далі повів Мілан Ґерка, „Юліянскый календарє про нашых віруючіх якымсі ґарантом утриманя собі своїх културных, духовных інародных традицій. В часі, кідь ся Хрістос народив, діяв в Рімскій імперіїюліянскый календар. Прото зміну, котру зробив папа римськый Ґреґор ХІІІ. в року1582, неприяли вшыткы выходны церькви“.
(TASR)
Фото: TASR